Sotiraq Bicolli

Allgemein beeidigter Dolmetscher & ermächtigter Übersetzer

Albanisch / Deutsch

Herzlich willkommen -
mirë se erdhët!

Ich freue mich, dass Sie meine Seite gewählt haben.

Wenn Sie einen Dolmetscher oder Übersetzer für die albanische Sprache suchen, dann sind Sie bei mir an der richtigen Adresse.


Gëzohem shumë që ju keni zgjedhur faqen time.

Nëse ju kërkoni një përkthyes me gojë ose me shkrim për gjuhën shqipe, ju jeni tanimë në adresën e saktë.Sotiraq Bicolli

Përkthyes
i betuar dhe i autorizuar
me gojë dhe me shkrim

Shqip / Gjermanisht